afd.66 bestyrelse
 
Formand
Per Overgaard
bolig 21,2-003
tlf. 6168 9090
perover@live.dk
Bestyrelsesmedlem
Leif Thomsen
bolig 21,5-003
tlf. 3132 4860
kontakt@lksh.dk
Bestyrelsesmedlem
Søren Mortensen
bolig 7,2-001
tlf. 2175 5105
soren.mo@hotmail.com
Afdelingsbestyrelsen er valgt og kan genvælges på det årlige afdelingsmøde i marts/april måned.

Vores opgave er bl.a. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdstilstand og pasning, samt påse, at der er god orden i afdelingen.

Og vi vil være tilstede ved fraflytningssyn, såfremt fraflytteren ønske det.

Bekendtgørelse af lov om almene boliger


Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen


Forretningsorden for afdelingsmødet


Forretningsorden for repræsentantskabet


Nørresundby Boligselskabs vedtægter
studieture

aalborg / aarhus


amsterdam / kunsten aalborg


nordjylland / fremtidens plejehjem aalborg


hamborg
københavn